AVTAL & VILKOR

 

PRISER, BETALNING, VILLKOR

Varje vara/tjänst anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, eventuell frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. Vid underlåtelse att betala fakturan utgår en påminnelseavgift om 60 kr i samband för varje påminnelse som skickas ut. Dessutom tillkommer dröjsmålsränta på 18 procent för perioden sedan fakturan skulle varit betald. Påminnelser skickas via e-mail. Efter två påminnelser går ärendet vidare till inkasso. Om ärendet därefter inte betalas ansöks om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Ångerrätt

Enligt LODA har du 14 dagars ångerrätt. Dock återbetalas ej avgifter som har uppkommit vid köpet, som uppgår till cirka 5 % av den totala köpesumman. Efter 14 dagar är bokningen bindande och återbetalas ej. Du har inte ångerrätt om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke.

 

PRESENTKORT

Har du ett presentkort kan du använda presentkortkoden för att helt eller delvis betala ett köp. Om köpesumman är högre än värdet på presentkortet betalar du mellanskillnaden i kassan via något av betalsätten ovan.

Om presentkortets belopp är större än köpesumman skickas en ny presentkortskod ut på återstående belopp. Den nya presentkortskoden skickas till den e-post som användes vid beställningen.

 

SEKRETESS, PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING

 Vi lagrar endast uppgift som registrerats av kunden själv eller av oss i samband med lagd order. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

Personuppgiftsansvarig är PT-studion Atlet AB 559168- 6034, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Studio Karma strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund kan vi komma att dokumentera delar av vår kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Studio Karma åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs via mail info@ptstudionvarberg.se

Varje vara/tjänst anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, eventuell frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. Vid underlåtelse att betala fakturan utgår en påminnelseavgift om 60 kr i samband för varje påminnelse som skickas ut. Dessutom tillkommer dröjsmålsränta på 18 procent för perioden sedan fakturan skulle varit betald. Påminnelser skickas via e-mail. Efter två påminnelser går ärendet vidare till inkasso. Om ärendet därefter inte betalas ansöks om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

 

Ångerrätt

Enligt LODA har du 14 dagars ångerrätt. Dock återbetalas ej avgifter som har uppkommit vid köpet, som uppgår till cirka 5 % av den totala köpesumman. Efter 14 dagar är bokningen bindande och återbetalas ej. Du har inte ångerrätt om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke.


PRESENTKORT

Har du ett presentkort kan du använda presentkortkoden för att helt eller delvis betala ett köp. Om köpesumman är högre än värdet på presentkortet betalar du mellanskillnaden i kassan via något av betalsätten ovan.

Om presentkortets belopp är större än köpesumman skickas en ny presentkortskod ut på återstående belopp. Den nya presentkortskoden skickas till den e-post som användes vid beställningen.

 

SEKRETESS, PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING

Vi lagrar endast uppgift som registrerats av kunden själv eller av oss i samband med lagd order. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

Personuppgiftsansvarig är PT-studion Atlet AB 559168- 6034, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Studio Karma strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund kan vi komma att dokumentera delar av vår kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Studio Karma åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs via mail info@ptstudionvarberg.se

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.


ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för tjänsten/varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen.

 

INFORMATION

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färger kan upplevas olika på olika apparater beroende på varierande skärmupplösning. Hos naturliga produkter, t ex ullmattor, kan mindre variationer i färg och utförande förekomma av naturliga skäl.

 

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

 

AVTALSREGLER HOS OSS PÅ PT – STDUION VARBERG

Genom att signera detta avtal accepterar du som medlem villkoren för ditt medlemskap på PT-Studion Varberg

TRIVSELREGLER HOS OSS PÅ PT-STUDION VARBERG

Här ska alla trivas!

 • Din tagg är personlig.
 • Absolut förbjudet att släppa in obehöriga efter receptionstid!
 • Tappar du bort din tagg, kostar ny 150:-
 • Använd inomhusskor.
 • Torka av maskinerna efter dig (sprayflaskor och papper finns i gymmet)
 • Ha gärna med dig en liten handduk.
 • Tuggummi, snus och annat skräp slängs självklart i papperskorg.
 • Plocka iordning vikter och annat efter dig.

Går något sönder eller om du har åsikter och idéer om vad vi kan förbättra är vi tacksamma för att vi får veta det. Bryter medlemmen mot dessa regler förbehåller sig PT-Studion Varberg att stänga av medlemmen.

VILLKOR AUTOGIROAVTAL  TRÄNINGSKORT PÅ PT-STUDION VARBERG

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren har rätt att ta ut en årlig autogiroavgift på 150kr, detta sker i samband med oktoberdragningen. Avtalet kan alltid sägas upp av medlemmen, då gäller två månaders uppsägningstid från datumet för uppsägningen. Uppsägningen sker skriftlig på gymmet alternativt på medlemssidan.   

AVTALSREGLER VID KÖP AV PT PÅ PT-STUDION VARBERG

Genom att signera detta avtal accepterar du som medlem villkoren för ditt medlemskap på PT-Studion Varberg.

ALLMÄNT

Följande allmänna villkor gäller för köp av tjänster av PT-studion Atlet AB med organisationsnummer 559168-6034.

DEFINITIONER

PT-studion Atlet:                organisations nummer 559168-6034.

Innehavare: Den fysiska person som tillskrivs det träningsprogram som avtalet avser och som därmed har att förfoga över det.

Betalare: Den som betalar för det träningsprogram som avtalet avser. Som betalare anses Innehavaren om inget annat avtalats.

Övriga nyttjare: Annan fysisk person som utnyttjar träningstimmar som ingår i det träningsprogram som avtalet avser.

Berörd tränare: En tränare som vid den aktuella tidpunkten ska utföra PT-studion Atlet ab tjänster.

Avtal/paket

PT-studion AB säljer tjänster i paket. Ett paket är giltigt i tolv (12) månader. De träningspass som ett paket omfattar och som inte utnyttjats inom paketets tolv (12) månader anses vara förbrukade. Kunden har därför inte rätt till prisavdrag för sådana outnyttjade träningspass. Avtalet förlängs dock för träningspass som ej kunnat utnyttjas på grund av hälsoskäl och där dessa har styrkts genom uppvisande av läkarintyg.

Plats

Träning på annan plats än vad som framgår av avtalet kan ske efter överenskommelse med berörd personlig tränare.

Övriga tjänster som ingår i programmet kan utföras på plats i studion eller på distans via sms, telefon- och/eller e-postkontakt.

Överlåtelse

Programmet kan överlåtas efter skriftliga godkännande därtill.

Hälsa

Den som utnyttjar träningspass hos PT-studion Atlet ansvarar vid varje sådant tillfälle för att densamme är frisk.

Den som utnyttjar träningspass hos PT-studion Atlet ska vid varje sådant tillfälle uppge information om sitt hälsotillstånd till berörd tränare.

Ansvar

Den som utnyttjar träningspass hos PT-studion Atlet gör detta på egen risk.

PT-studion Atlet ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall kopplat till träningstillfälle, kosthållning, annan del av PT-studion Atlet tjänster eller PT-studion Atlet lokaler.

ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i PT-studion Atlet lokaler eller annars under träningstillfällen.

Om PT-studion Atlet bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar PT-studion Atlet inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. PT-studion Atlet ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur PT-studion Atlet ansvarsförsäkring.

Innehavaren, Övriga nyttjare och Betalaren ansvarar solidariskt gentemot PT-studion Atlet AB.

Instruktioner

Innehavaren och Övriga nyttjare är skyldiga att följa PT-studion Atlet  instruktioner vad gäller kosthållning, träning och mental träning. Om detta inte görs kan förväntade och marknadsförda resultat utebli.

 

Bekräftelse

Innehavaren, Övriga nyttjare samt Berörd tränare ska vid varje genomfört tillfälle genom signering bekräfta tillfällets tidpunkt och längd.

Framtida ändringar

PT-studion Atlet har rätt att från tid till annan införa ändringar av dessa allmänna villkor. Sådana ändringar träder ikraft när de publicerats på PT-studion Atlet webbplats och gäller då även för pågående avtal. Det åligger Innehavaren, Övriga nyttjare och Betalaren, var och en för sig, att hålla sig uppdaterad om sådana ändringar.

I de fall ändringar av Allmänna villkor under pågående program medför en påtaglig nackdel för Innehavaren, Övriga nyttjare eller Betalaren har de möjlighet att säga upp avtalet.

 

Avbokning

Avbokning av träningstillfälle skall ske senast tjugofyra (24) timmar innan avtalad tid. I annat fall försvinner timmen. Avbokning får lämnas via e-post, telefonsamtal eller sms.

Personlig Tränare

PT-studion Atlet AB har rätt att, från tid till annan, bestämma och ändra vem som ska vara personlig tränare för Innehavare och Övriga nyttjare.

Betalning

PT-studion Atlet fakturerar Betalaren via e-post på avtalet angiven e-postadress.

Betalning ska vara PT-studion Atlet tillhanda senast tio dagar från fakturadagen.

Vid Betalarens betalningsdröjsmål har PT-studion Atlet rätt till lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vid delbetalning ska första fakturan betalas inom 10 dagar och de efterföljande med en månads mellanrum.

Om Betalaren kommer i dröjsmål om minst två (2) veckor vid delbetalning har PT-studion Atlet  rätt att avbryta avbetalningsplanen och kräva att utstående medel betalas omedelbart.

Betalaren ansvarar för att av PT-studion Atlet fakturerat belopp bokförs och redovisas i enlighet med lag och god redovisningssed. Till den del PT-studion Atlet , styrelseledamot, VD eller anställd PT-studion Atlet eller tidigare styrelseledamot, VD eller anställd hos Tygesen Friskvårds AB tillfogas skada på grund av Betalarens oförmåga att uppfylla denna förpliktelse, ska Betalaren ersätta skadan i sin helhet.

Kreditupplysning

PT-studion Atlet har rätt att göra kreditupplysning avseende Betalaren innan delbetalning medges.

Force Majeure

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av en eller flera omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående. Exempel på sådana omständigheter kan bland annat vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering eller allmän knapphet på transporter, varor eller energi.

 

Behandling av personuppgifter

Var och en av avtalsparterna ger genom att fylla i personuppgift samtycke till databehandling av uppgiften. PT-studion Atlet behandlar endast sådana personuppgifter om berörd part som är nödvändiga för att fullfölja åtaganden gällande tecknat avtal.

Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för att upprätthålla god kund- och registervård. Om kunden önskar information om vilka uppgifter som registreras kan detta erhållas efter skriftlig begäran därom. Kunden kan även begära ändring av felaktig uppgift

 

Villkor Autogiroavtal PT på PT-Studion Varberg

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren har rätt att ta ut en årlig autogiroavgift på 150kr, detta sker i samband med Oktober dragningen. Avtalet kan alltid sägas upp av medlemmen. Vid uppsägning gäller tre månaders bindningstid och en månaders uppsägningstid, från datumet för uppsägningen. Uppsägningen sker skriftlig på gymmet alternativt på medlemssidan.   

 

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.


ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för tjänsten/varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen.

 

INFORMATION

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färger kan upplevas olika på olika apparater beroende på varierande skärmupplösning. Hos naturliga produkter, t ex ullmattor, kan mindre variationer i färg och utförande förekomma av naturliga skäl.

 

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

 

AVTALSREGLER HOS OSS PÅ PT – STUDION VARBERG

Genom att signera detta avtal accepterar du som medlem villkoren för ditt medlemskap på PT-Studion Varberg

TRIVSELREGLER HOS OSS PÅ PT – STUDION VARBERG

Här ska alla trivas!

 • Din tagg är personlig.
 • Absolut förbjudet att släppa in obehöriga efter receptionstid!
 • Tappar du bort din tagg, kostar ny 150:-
 • Använd inomhusskor.
 • Torka av maskinerna efter dig (sprayflaskor och papper finns i gymmet)
 • Ha gärna med dig en liten handduk.
 • Tuggummi, snus och annat skräp slängs självklart i papperskorg.
 • Plocka iordning vikter och annat efter dig.

Går något sönder eller om du har åsikter och idéer om vad vi kan förbättra är vi tacksamma för att vi får veta det. Bryter medlemmen mot dessa regler förbehåller sig PT-Studion Varberg att stänga av medlemmen.

VILLKOR AUTOGIROAVTAL TRÄNINGSKORT PÅ PT-STUDION VARBERG

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren har rätt att ta ut en årlig autogiroavgift på 150kr, detta sker i samband med oktoberdragningen. Avtalet kan alltid sägas upp av medlemmen, då gäller två månaders uppsägningstid från datumet för uppsägningen. Uppsägningen sker skriftlig på gymmet alternativt på medlemssidan.   

AVTALSREGLER VID KÖP AV PT PÅ PT-STUDION VARBERG

Genom att signera detta avtal accepterar du som medlem villkoren för ditt medlemskap på PT-Studion Varberg

ALLMÄNT

Följande allmänna villkor gäller för köp av tjänster av PT-studion Atlet AB med organisationsnummer 559168-6034.

DEFINITIONER

PT-studion Atlet:                organisations nummer 559168-6034.

Innehavare: Den fysiska person som tillskrivs det träningsprogram som avtalet avser och som därmed har att förfoga över det.

Betalare: Den som betalar för det träningsprogram som avtalet avser. Som betalare anses Innehavaren om inget annat avtalats.

Övriga nyttjare: Annan fysisk person som utnyttjar träningstimmar som ingår i det träningsprogram som avtalet avser.

Berörd tränare: En tränare som vid den aktuella tidpunkten ska utföra PT-studion Atlet ab tjänster.

Avtal/paket

PT-studion AB säljer tjänster i paket. Ett paket är giltigt i tolv (12) månader. De träningspass som ett paket omfattar och som inte utnyttjats inom paketets tolv (12) månader anses vara förbrukade. Kunden har därför inte rätt till prisavdrag för sådana outnyttjade träningspass. Avtalet förlängs dock för träningspass som ej kunnat utnyttjas på grund av hälsoskäl och där dessa har styrkts genom uppvisande av läkarintyg.

Plats

Träning på annan plats än vad som framgår av avtalet kan ske efter överenskommelse med berörd personlig tränare.

Övriga tjänster som ingår i programmet kan utföras på plats i studion eller på distans via sms, telefon- och/eller e-postkontakt.

Överlåtelse

Programmet kan överlåtas efter skriftliga godkännande därtill.

Hälsa

Den som utnyttjar träningspass hos PT-studion Atlet ansvarar vid varje sådant tillfälle för att densamme är frisk.

Den som utnyttjar träningspass hos PT-studion Atlet ska vid varje sådant tillfälle uppge information om sitt hälsotillstånd till berörd tränare.

Ansvar

Den som utnyttjar träningspass hos PT-studion Atlet gör detta på egen risk.

PT-studion Atlet ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall kopplat till träningstillfälle, kosthållning, annan del av PT-studion Atlet tjänster eller PT-studion Atlet lokaler.

ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i PT-studion Atlet lokaler eller annars under träningstillfällen.

Om PT-studion Atlet bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar PT-studion Atlet inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. PT-studion Atlet ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur PT-studion Atlet ansvarsförsäkring.

Innehavaren, Övriga nyttjare och Betalaren ansvarar solidariskt gentemot PT-studion Atlet AB.

Instruktioner

Innehavaren och Övriga nyttjare är skyldiga att följa PT-studion Atlet  instruktioner vad gäller kosthållning, träning och mental träning. Om detta inte görs kan förväntade och marknadsförda resultat utebli.

 

Bekräftelse

Innehavaren, Övriga nyttjare samt Berörd tränare ska vid varje genomfört tillfälle genom signering bekräfta tillfällets tidpunkt och längd.

Framtida ändringar

PT-studion Atlet har rätt att från tid till annan införa ändringar av dessa allmänna villkor. Sådana ändringar träder ikraft när de publicerats på PT-studion Atlet webbplats och gäller då även för pågående avtal. Det åligger Innehavaren, Övriga nyttjare och Betalaren, var och en för sig, att hålla sig uppdaterad om sådana ändringar.

I de fall ändringar av Allmänna villkor under pågående program medför en påtaglig nackdel för Innehavaren, Övriga nyttjare eller Betalaren har de möjlighet att säga upp avtalet.

 

Avbokning

Avbokning av träningstillfälle skall ske senast tjugofyra (24) timmar innan avtalad tid. I annat fall försvinner timmen. Avbokning får lämnas via e-post, telefonsamtal eller sms.

Personlig Tränare

PT-studion Atlet AB har rätt att, från tid till annan, bestämma och ändra vem som ska vara personlig tränare för Innehavare och Övriga nyttjare.

Betalning

PT-studion Atlet fakturerar Betalaren via e-post på avtalet angiven e-postadress.

Betalning ska vara PT-studion Atlet tillhanda senast tio dagar från fakturadagen.

Vid Betalarens betalningsdröjsmål har PT-studion Atlet rätt till lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vid delbetalning ska första fakturan betalas inom 10 dagar och de efterföljande med en månads mellanrum.

Om Betalaren kommer i dröjsmål om minst två (2) veckor vid delbetalning har PT-studion Atlet  rätt att avbryta avbetalningsplanen och kräva att utstående medel betalas omedelbart.

Betalaren ansvarar för att av PT-studion Atlet fakturerat belopp bokförs och redovisas i enlighet med lag och god redovisningssed. Till den del PT-studion Atlet , styrelseledamot, VD eller anställd PT-studion Atlet eller tidigare styrelseledamot, VD eller anställd hos Tygesen Friskvårds AB tillfogas skada på grund av Betalarens oförmåga att uppfylla denna förpliktelse, ska Betalaren ersätta skadan i sin helhet.

Kreditupplysning

PT-studion Atlet har rätt att göra kreditupplysning avseende Betalaren innan delbetalning medges.

Force Majeure

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av en eller flera omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående. Exempel på sådana omständigheter kan bland annat vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering eller allmän knapphet på transporter, varor eller energi.

 

Behandling av personuppgifter

Var och en av avtalsparterna ger genom att fylla i personuppgift samtycke till databehandling av uppgiften. PT-studion Atlet behandlar endast sådana personuppgifter om berörd part som är nödvändiga för att fullfölja åtaganden gällande tecknat avtal.

Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för att upprätthålla god kund- och registervård. Om kunden önskar information om vilka uppgifter som registreras kan detta erhållas efter skriftlig begäran därom. Kunden kan även begära ändring av felaktig uppgift

 

Villkor Autogiroavtal PT på PT-Studion Varberg

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren har rätt att ta ut en årlig autogiroavgift på 150kr, detta sker i samband med Oktober dragningen. Avtalet kan alltid sägas upp av medlemmen. Vid uppsägning gäller tre månaders bindningstid och en månaders uppsägningstid, från datumet för uppsägningen. Uppsägningen sker skriftlig på gymmet alternativt på medlemssidan.